|
Badania i Analizy

Główne działanie projektu to przeprowadzenie i opublikowanie analiz dotyczących przedsiębiorczości, turystyki, rozwoju demograficznego oraz rynku pracy w czeskiej i polskiej części Śląska. Na podstawie tych analiz zostanie opracowany dwujęzyczny podręcznik współpracy transgranicznej.

 
Raport z przeprowadzonych badań jest już przygotowany! Poniżej wklejamy najciekawsze fragmenty raportu:

"Przeprowadzone badania mieszkańców Podbeskidzia obejmującego rejon powiatu żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego podporządkowane zostały rozwojowi przedsiębiorczości szczególnie w zakresie ruchu turystycznego, który występuje na tym obszarze. W ostatnim okresie daje się bowiem zauważyć silna tendencja na rozwój tej dziedziny usług. W wielu przypadkach turystyka jako dziedzina usług ma charakter nie wykraczający poza obszar naszego kraju. Mimo to turystyka wypiera tradycyjne dotychczas rolnictwo występujące na omawianym obszarze. Badany rejon Śląska Cieszyńskiego zaczyna mieć wyraźnie charakter regionu gdzie skoncentrowany jest przemysł turystyczno-hotelarski."


"Badania wykazały, że w regionie istniej duży potencjał ludzi, którzy chętnie poddadzą się procesowi dalszego kształcenia i dokształcania na potrzeby kompleksu turystycznego. Już obecnie znaczna część społeczności regionu posługuje się językami obcymi. Potencjał intelektualny tkwiący w zasobach lokalnej społeczności badanego regionu w tym względzie nadzy uznać za wystarczający z jednej strony i mocno niewykorzystany z drugiej."

"Przeprowadzone badania wskazują, że duch przedsiębiorczości analizowanej społeczności utrzymuje się na poziomie umiarkowanych, co wskazuje, że są oni skłonni podejmować ryzyka z dużą dozą pewności. Taki typ przedsiębiorczości jaki reprezentuje społeczność badanego regionu nadaje się to do prowadzenie stałej działalności usługowej. Generalnie o dobrym poziomie przedsiębiorczości społeczności pogranicza polsko-czeskiego świadczy niski poziom bezrobocia."

"Badania wykazały, że badana cześć społeczności regionu Śląska Cieszyńskiego była zainteresowana dalszym kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji. Na taką postawę wpływało najbliższe otoczenie jak i sytuacja na rynku pracy, która preferowała kandydatów na stanowiska mających dobre wykształcenie. Nie rzadko uzyskanie pracy wiązało się to z jednej strony, ze znajomością nowoczesnych technik biurowych i z drugiej strony z umiejętnością  obsługiwania komputera. Razem w opiniach mieszkańców dawało to szansę nie tylko na zatrudnienie ale i na pełne relacje społeczne."

 

Raport z badań

Do pobrania:

 

Pobierz Pobierz

 

 
"Kompetencje cywilizacyjne mieszkańców Podbeskidzia"
Na podstawie przeprowadzonych badań naukowych opracowana została i wydana publikacja Kompetencje cywilizacyjne mieszkańców Podbeskidzia. Już wkrótce zamieścimy na stronie tekst publikacji w czeskiej wersji językowej.

Powiększ

Publikacja w wersji czeskiej
Pobierz >>

ikona_pdf

Publikacja w wersji polskiej
Pobierz >>

ikona_pdf
 


© 2009 www.tm2.pl. Allrights reserved.