|
Szkolenie Językowe i Studia Podyplomowe

Szkolenie językowe realizowane było od 29 kwietnia do 22 sierpnia sierpnia 2009r.
Zarys programu studiów podyplomowych "Administracja i zarządzanie procesami transgranicznymi.

Specjalista ds. współpracy czesko-polskiej" znajduje się w zakładce "Harmonogram studiów". Zapraszamy!

Studia potrwają dwa semestry, realizowane będą w systemie zaocznym.
Planowane rozpoczęcie studiów – 10 października 2009 r.

 
© 2009 www.tm2.pl. Allrights reserved.