|
Partnerzy Projektu

 

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

logo

www.wsa.bielsko.pl

 

Idea powołania szkoły wyższej zrodziła się w Towarzystwie Szkolnym im. M. Reja w 1995 roku. Wtedy to powołana została grupa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UJ, która pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Filipka przygotowała program licencjackich studiów administracyjnych, a także we współdziałaniu z członkami zarządu Towarzystwa zredagowała stosowny wniosek do Ministra Edukacji Narodowej.

 

Misją Wyższej Szkoły Administracji jest przede wszystkim umożliwienie absolwentom szkół średnich regionu Podbeskidzia, pracownikom administracji publicznej rządowej i samorządowej, a także innym osobom, zdobycie wyższego wykształcenia w zakresie administracji. Ponadto jako istotny składnik misji szkoły przyjmowano nawiązanie stałej współpracy z urzędami administracji publicznej regionu w zakresie realizacji różnego rodzaju zadań, a z uwagi na przygraniczne położenie także podjęcie współpracy ze Słowacją i Czechami.

 

Vysoká Škola Sociálně Správni w Haviřovie (Wyższa Szkoła Spraw Społecznych w Hawirzowie)

 

front

www.vsss.cz

 Uczelnia powstała w roku 2007 jako zwieńczenie długoletnich starań Hawirzowa o uzyskanie statusu miasta akademickiego. Organem założycielskim uczelni jest Instytut Kształcenia Ustawicznego w Hawirzowie. Uczelnia oferuje studentom dwa kierunki nauki na studiach inżynierskich: Gospodarkę i Administrację Publiczną oraz Zarządzanie Sprawami Społecznymi.

Studia te łączą wiedzę ekonomiczną, prawną, społeczną oraz inne profesjonalne dyscypliny, z przekazywaniem praktycznych umiejętności wymaganych przez rynek pracy.
 
© 2009 www.tm2.pl. Allrights reserved.