|
Profile wykładowców

Piotr Bieniecki - specjalista rynku pracy,aktualnie zajmujący się koordynacją systemów zabezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. Wcześniej pracował w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES)zajmując się mobilnością zawodową w Unii Europejskiej oraz pośrednictwem pracy.


Ryszard Borys - psycholog; ponad 30 lat doświadczenia w pomocy psychologicznej, głównie w psychoterapii nerwic, poradnictwie, terapii rodzin i treningu grupowym. Duże doświadczenie szkoleniowe, przede wszystkim w zakresie pomocy psychologicznej, optymalizacji stosunków interpersonalnych i negocjacji.

 

dr Sylwia Gąsiorek-Madzia - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, pracuje w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W pracy naukowej zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi i w tym zakresie publikuje artykuły, prowadzi zajęcia z teorii organizacji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania kariera zawodową.

 

dr Artur Kasza - politolog, europeista. Uzyskał stopień doktora nauk społecznych oraz dyplom magisterski na Uniwersytecie Katolickim w Leuven w Belgii, studiował również w Kolegium Europejskim w Brugii. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki regionalnej, zarządzania strategicznego i zarządzania projektami. Od 2007 roku wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, a od 2009 w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Mówi biegle w języku angielskim oraz francuskim, komunikatywnie w hiszpańskim. W czasie wolnym miłośnik Beskidów, początkujący perkusista oraz fotograf amator.

 

dr Sonia Kędziora - doktor nauk humanistycznych, psycholog. Pracuje w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. Zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się zarówno wokół problematyki psychologii klinicznej jak i komunikacji interpersonalnej, konfliktów i kierowania zespołem. Zajmuje się również pomocą psychologiczną, a w szczególności psychoterapią.

 

Przemysław Koperski - prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalista rynku pracy, ekspert w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. Wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. W ostatnich latach był członkiem Polsko-Czeskiej Grupy Rządowej ds. Rynku Pracy oraz przewodniczącym Komitetu Sterującego Eures-T ”Beskydy” (PL/SK/CZ) – pierwszego w Polsce, licencjonowanego przez Komisję Europejską, partnerstwa wspierającego rozwój transgranicznego rynku pracy.

 

dr Krzysztof Michalski - doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent studiów MBA Montreux Szwajcaria. Od 16 lat zarządza rozwojem biznesu w sektorze prywatnym i publicznym.

 

dr Sabina Owsianowska - nauczyciel akademicki w AWF w Krakowie, na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Prowadzi wykłady z zakresu turystyki dla studentów polskich i zagranicznych, w ramach programu LLP-ERASMUS. Zainteresowania badawcze: teoria turystyki; komunikacja międzykulturowa; ochrona dziedzictwa kulturowego; humanistyczne podstawy czasu wolnego, rekreacji i turystyki.

 

Krzysztof Troczyński – psycholog, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach. Od 4 lat współpracuje z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej, prowadząc zajęcia (treningi i warsztaty) dotyczące umiejętności społecznych m.in. komunikacji interpersonalnej, negocjacji, asertywności.


dr Elżbieta Turska - doktor nauk humanistycznych, psycholog. Pracuje w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Katedrze Psychologii Pracy i Organizacji. Zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się wokół problematyki psychologii organizacji oraz psychologii doradztwa zawodowego i kariery.

 

Konrad Wdowiak - konsultant HR, specjalizuje się w obszarze kultury organizacyjnej i zarządzania międzykulturowego, doradca kulturowy, doktorant UJ - praca doktorska dotyczy wpływu kultury organizacyjnej na wypalenie zawodowe, koordynator lokalny krakowskiej grupy SIETAR Polska (stowarzyszenia na rzecz międzykulturowej edukacji, treningu i badań).

 

 
© 2009 www.tm2.pl. Allrights reserved.