|
Harmonogram szkolenia z języka czeskiego

Celem szkolenia jest wykształcenie u słuchaczy podstawowych sprawności językowych – rozumienia, mówienia i pisania w języku czeskim oraz wdrożenie podstawowych zasad gramatyki i ortografii tego języka. Nauka koncentrować się będzie na poznaniu słownictwa, zwrotów i różnic kulturowych związanych z podstawowymi dziedzinami życia. Słuchacze
po zakończeniu kursu powinni rozumieć proste teksty dotyczące znanych sobie tematów oraz wyrażać się pisemnie na tematy poznane w trakcie zajęć używając prostego słownictwa, prowadzić proste konwersacje. Kurs zakończy próbny test na poziomie A1, który pozwoli obiektywnie ocenić umiejętności językowe słuchaczy.

Kurs obejmuje 31 spotkań w blokach po 3 h dydaktyczne oraz 2 godziny szkolenia organizacyjnego i 5 godzin konsultacji podsumowujących. Razem: 100 godzin lekcyjnych.

 

pdf Harmonogram szkolenia z języka czeskiego

 


Zakres tematyczny szkolenia:

I

1. Alfabet czeski. Zasady wymowy i zapisu, ćwiczenia fonetyczne niektórych czeskich głosek.
2. Zwroty grzecznościowe, przedstawianie się, określanie wieku, zawodu, zajęcia.
3. Dane osobowe.
4. Podstawowe informacje na temat Republiki Czeskiej.

II
5. Alfabet czeski. Zasady wymowy i zapisu, ćwiczenia fonetyczne niektórych czeskich głosek. – powtórzenie wiadomości.
6. Nazwy przedmiotów codziennego użytku.
7. Moja rodzina.
8. Zaimki dzierżawcze.
9. Formy Vy/Pan.

III

10. Określenia czasu, godziny.
11. Opis swojego dnia.
12. Liczebniki.

IV

13. Nazwy dni tygodnia.
14. Nazwy miesięcy, pór roku.
15. Liczebniki porządkowe.

V

16. Rodzaje gramatyczne. Przymiotnik, zaimki.
17. Formy grzecznościowe panna, pani, pan.

VI
18. Opis klasy, opis mieszkania. Co robimy podczas zajęć? Słownictwo.
19. Struktura pytania. Pytanie ogólne i szczegółowe.
VII
20. Kolory, nazwy ubrań.
21. Części ciała.
22. Opis wyglądu osoby.

VIII
23. U lekarza. W aptece.
24. W szpitalu.
25. System ubezpieczeń i lecznictwa w Republice Czeskiej.

IX
26. Przyroda – nazwy zjawisk przyrodnicznych, zwierząt, roślin.
27. Pogoda.
28. Ochrona środowiska naturalnego.

X
29. Określanie uczuć, wyrażanie stanów emocjonalnych i nastrojów: jestem szczęśliwy, zadowolony, smutny, nie podoba mi się to, nie lubię tego itp.
30. Cechy osobowości.
31. Przykładowe arkusze ocen HR stosowane w Republice Czeskiej.

XI

32. Zakupy, podstawowe zwroty, pytania o cenę, rozmiar, jakość, słownictwo - podstawowe artykuły.
33. Reklamacje.
34. Gwarancja.

XII
35. Rodzaje jedzenia. Proste przepisy kulinarne, typowe potrawy czeskie – słownictwo.
36. W restauracji – zamawianie potraw, rezerwacja stolika.
37. Zamówienia mailowe.

XIII

38. Hobby – słownictwo. Rodzaje sportów. Spędzanie wolnego czasu.
39. Rekreacja i sport w projektach transgranicznych.

XIV
40. Miasto, pytanie o drogę, opisywanie trasy.
41. Podróże: pociąg, autobus, samolot, komunikacja miejska.
42. Przepisy drogowe.

XV

43. Podróże: nazwy krajów i narodowości.
44. Ciekawostki historyczne i geograficzne Republiki Czeskiej.

XVI
45. W urzędzie, w banku, na poczcie – słownictwo, dialogi.
46. Hotel, hostel, schronisko młodzieżowe – rezerwacje, podstawowe zwroty, dialogi.


XVII
47. Szukamy pracy – słownictwo, scenki, dialogi
48. Informacje o rynku pracy i warunkach życia w Republice Czeskiej.
49. Nazwy zawodów i zajęć.

XVIII
50. Wczoraj bardzo miło spędziłem dzień – ćwiczenia – czas przeszły
51. Moje najmilsze wspomnienia z dzieciństwa – ćwiczenia – czas przeszły

XIX

52. Plany na przyszłość, plany na weekend, plany na wakacje – ćwiczenia – czas przyszły
53. Jak będzie wyglądał świat za sto lat? – ćwiczenia – czas przyszły
54. Jakie masz plany na wieczór? Może gdzieś wyjdziemy? Składanie propozycji.

XX

55. Co by było gdyby...? – ćwiczenia – tryb warunkowy
56. Określanie uczuć, wyrażanie stanów emocjonalnych i nastrojów: jestem szczęśliwy, zadowolony, smutny, nie podoba mi się to, nie lubię tego itp.

XXI

57. Jak się nie zgodzić? wyrażenie sprzeciwu, wyrażanie własnej opinii, odmienne zdanie
58. Słownictwo biznesowe

XXII
59. Nazwy podstawowych figur geometrycznych – ćwiczenia: opis przedmiotów i ich własności.
60. Kolory – powtórzenie

XXIII
61. Nazwy najczęstszych pierwiastków chemicznych.
62. Teksty z etykiet produktów spożywczych i kosmetycznych.

XXIV

63. Najczęściej używane skróty.
64. Formularze urzędowe.
65. Słownictwo występujące w formularzach wniosków aplikacyjnych do programów unijnych.

XXV

66. Informacje dotyczące użytecznych linków.
67. Prowadzenie korespondencji urzędowej i handlowej.

XXVI

68. Korespondencja prywatna.
69. Urlop – oferty, plan, opis.

XXVII
70. Podstawowe informacje dotyczące założenia własnej działalności gospodarczej.
71. Procedury, dokumenty.
72. System ubezpieczeń.

XXVIII
73. System kształcenia w Republice Czeskiej.
74. Czeskie produkty brandowe.

XXIX
75. Postrzeganie i świadomość kultury czeskiej wśród Polaków. Historia i współczesność.

XXX
76. Uzupełnienie wiadomości zgodnie ze zgłoszonymi wcześniej uwagami słuchaczy.

XXXI
77. Próbny test na poziomie A1.

XXXII
78. Omówienie wyników próbnego testu dla poziomu językowego A1. Informacje o instytucjach, w których taki egzamin można faktycznie złożyć. Uwagi słuchaczy dotyczące programu i sposobu prowadzenia kursu.

Terminy realizacji szkolenia:

Tryb wieczorowy: wtorki i czwartki w godzinach: 17 – 19.30 (z przerwą), oprócz ustawowych świąt.
Organizator zastrzega sobie zmianę ww. terminów, w przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn.

Miejsce realizacji szkolenia:
ul. Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała (sala zostanie wskazana przez Organizatora na pierwszym spotkaniu).

 

 

 
© 2009 www.tm2.pl. Allrights reserved.