|


ZARYS PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

„Administracja i zarządzanie procesami transgranicznymi.

Specjalista ds. współpracy czesko-polskiej"


PRZEDMIOT

Ilość godz.

Aktywizacja możliwości rozwoju przedsiębiorczości w warunkach Euroregionu

10

Analiza rynku turystycznego Euroregionu

20

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarki Euroregionu

10

Prawne uwarunkowania mobilności zawodowej Euroregionu

10

Podstawy prawne czeskiego i polskiego systemu gospodarki (turystyki)

10

Orientacja i poradnictwo zawodowe w Euroregionie

10

Strategia organizacji

20

Metodyka doradztwa zawodowego

20

Podstawy psychologii z elementami psychologii pracy

10

Specjalistyczne doradztwo zawodowe

10

Podstawy przedsiębiorczości

10

Zarządzanie zasobami ludzkimi

20

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w procesach doradztwa zawodowego

10

Seminarium i superwizja indywidualnej pracy studenta

20

Trening umiejętności psychospołecznych w doradztwie zawodowym

30

Zajęcia praktyczne - superwizowane

20

Elementy kultury Euroregionu

20

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie

10

Zmiany w społeczności lokalnej (powiatu, regionu, Euroregionu)

10

Razem: 280 godzin
Egzamin końcowy - prezentacja projektów współpracy transgranicznej przez słuchaczy.

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
"Administracja i zarządzanie procesami transgranicznymi.
Specjalista ds. współpracy czesko-polskiej",
Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała


Terminy zjazdów, I semestr roku akademickiego 2009/2010

Sala nr 23, budynek LO
I zjazd


Sobota, 10.10.2009 Niedziela, 11.10.2009
9.00 - 13.30, 14.00 - 17.00 9.00 - 13.30, 14.00 - 17.00
Trening umiejętności psychospołecznych Trening umiejętności psychospołecznych
w doradztwie zawodowym w doradztwie zawodowym
Krzysztof Troczyński, Ryszard Borys Krzysztof Troczyński, Ryszard Borys
2 grupy (18 os. i 19 os.) 2 grupy (18 os. i 19 os.)
sala 23 i 22A sala 23 i 22A
II zjazd


Sobota, 24.10.2009 Niedziela, 25.10.2009
9.00 - 13.00
9.00 - 13.30, 14.00 - 17.00 Podstawy przedsiębiorczości
Trening umiejętności psychospołecznych... dr Krzysztof Michalski
13.30 - 17.30
K. Troczyński, Ryszard Borys Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania
2 grupy (18 os. I 19 os.) gospodarki Euroregionu
sala 23 i 22A dr Artur Kasza (kierownik merytoryczny studiów)
III zjazd


Sobota, 7.11.2009 Niedziela, 8.11.2009
Zarządzanie zasobami ludzkimi 9.00 - 13.00 Protokół dyplomatyczny
dr Sylwia Gąsiorek-Madzia i etykieta w biznesie
9.00 - 12.45 dr Weronika Świerczyńska-Głownia
13.15 - 17.00

13.30 - 17.00
Podstawy prawne czeskiego i polskiego Społ.-ekonomiczne...
systemu gospodarki (turystyki) dr Artur Kasza
JUDr. Mgr. Petr MachacIV zjazd


Sobota, 21.11.2009 Niedziela, 22.11.2009
9.00 - 13.00 9.00 - 12.30 Protokół dyplomatyczny...
Podstawy psychologii... dr Świerczyńska-Głownia
dr Kędziora
13.30 - 17.15 13.00 - 16.45
Podstawy prawne... Strategia organizacji
JUDr. Mgr. Petr Machac dr Artur Kasza
V zjazd


Sobota, 5.12.2009 Niedziela, 6.12.2009
9.00 - 12.30 9.00 - 12.45
Podstawy psychologii... ZZL, dr Gąsiorek-Madzia
dr Kędziora
13.00 - 16.45 13.15 - 17.00
Analiza rynku turystycznego Euroregionu Strategia organizacji
dr Sabina Owsianowska dr Artur Kasza
VI zjazd


Sobota, 12.12.2009 Niedziela, 13.12.2009
Analiza rynku turystycznego...
dr Owsianowska 9.00 - 12.30
9.00 - 12.45 Podstawy przedsiębiorczości
13.15 - 17.15 dr Krzysztof Michalski
dr Czesław Gazda 13.00 - 16.45
Aktywizacja możliwości rozwoju przedsięb. Strategia organizacji
w warunkach Euroregionu dr Artur Kasza
VII zjazd


Sobota, 9.01.2010 Niedziela, 10.01.2010
9.00 - 13.00, 13.30 - 17.00 9.00 - 12.45
Prawne uwarunkowania mobilności ZZL, dr Gąsiorek-Madzia
zawodowej Euroregionu
mgr Przemysław Koperski
13.15 - 17.00
Strategia organizacji
dr Artur Kasza
VIII zjazd


Sobota, 23.01.2010 Niedziela, 24.01.2010
Analiza rynku turystycznego... 9.00 - 12.45
dr Owsianowska ZZL, dr Gąsiorek-Madzia
9.00 - 12.45
13.15 - 16.45 13.15 - 17.00
Aktywizacja możliwości rozwoju przedsięb. Analiza rynku turystycznego...
w warunkach Euroregionu dr Owsianowska
dr Gazdaikona_pdf


Terminy zjazdów, II semestr roku akademickiego 2009/2010

Sala nr 23, budynek LO

 
I zjazd

Sobota, 27.02.2010Niedziela 28.02.2010

9.00 - 12.459.00 - 12.45

Zajęcia praktyczne - superwizowane

Zmiany w społeczności lokalnej

dr Świerczyńska-Głownia


(powiatu, regionu, Euroregionu)

Jacek Proszyk


13.15 - 17.0013.15 - 16.15

Zmiany w społeczności...


dr Kasza

Jacek ProszykZajęcia praktyczne - superwizowaneII zjazd

Sobota, 13.03.2010Niedziela, 14.03.2010


9.00 - 12.459.00 - 12.45


Orientacja i poradnictwo zawodowe

Specjalistyczne doradztwo zawodowe

w Euroregionie, Anna Kokotková


Konrad Wdowiak

13.15 - 17.00dr Kasza

Zajęcia praktyczne...

Specjalistyczne doradztwo zawodowe

13.15 - 16.15

Konrad Wdowiak


 

III zjazd

Sobota, 27.03.2010Niedziela, 28.03.2010

9.00 - 12.00, 12.30 - 14.00


dr Kasza

9.00 - 12.00 i 12.30-14.45

Metodyka doradztwa zawodowego

Zajęcia praktyczne...

dr Elżbieta Turska

 

IV zjazd

Sobota, 10.04.2010Niedziela, 11.04.2010

9.00 - 12.00, 12.30 - 14.45


9.00 - 12.45


Metodyka... (egzamin z oceną)


Piotr Bieniecki

dr Turska
Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji

w procesach doradztwa zawodowego

13.15 - 16.15

dr Kasza

Seminarium
 

V zjazd

Niedziela, 25.04.2010

Elementy kultury Euroregionu

Jacek Proszyk

9.00 - 12.4513.15 - 16.15

dr Kasza Seminarium 

VI zjazd

Sobota, 8.05.2010Niedziela, 9.05.2010

9.00 - 12.45Elementy kultury Euroregionu

Orientacja i poradnictwo zawodowe...

Jacek Proszyk

Anna Kokotková9.00 - 12.45Elementy kultury Euroregionu


13.15 - 17.00

Jacek Proszykdr Kasza

13.15 - 17.00Seminarium
 

VII zjazd

Niedziela, 16.05.2010

Elementy... (egzamin z oceną)

9.00 - 12.45

Jacek Proszyk13.15 - 17.00


Piotr Bieniecki

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji...


Termin egzaminu: 5.06 (sobota) w budynku WSA, sala 28, od godz. 9.00dr Kasza

dr Turska 

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "Administracja i zarządzanie procesami transgranicznymi.
Specjalista ds. współpracy czesko-polskiej", Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała
ikona_pdf

 
© 2009 www.tm2.pl. Allrights reserved.